BLANCOT LAVENDER HEART x 3

Calon Lafant Carthen Cymreag

Gwnaed o ddefnydd gwastraff Blancot.

Prosiect Teilwriaeth Cynaliadwy

Mewn Cydweithrediad â Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yn Oasis Caerdydd.

Vintage Welsh Blanket Lavender Heart

Made from Blancot off-cuts.

A Sustainable Tailoring Project

In Collaboration with Refugees and Asylum Seekers at Oasis Cardiff.

Wedi ei ariannu gan / Funded by The Ashley Family Foundation & Viridor ‘Prosiect Gwyrdd’.

Instagram: @blan_cot 

www.teilwrbach.com