BLANCOT HOT WATER BOTTLE COVER (INCL HOT WATER BOTTLE)

Gorchudd Potel Dŵr Poeth Carthen Cymraeg

Gwnaed o ddefnydd gwastraff Blancot

Prosiect Teilwriaeth Cynaliadwy

Mewn Cydweithrediad â Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yn Oasis Caerdydd.


Vintage Welsh Blanket Hot Water Bottle Cover

Made from Blancot off-cuts.

A Sustainable Tailoring Project

In Collaboration with Refugees and Asylum Seekers at Oasis Cardiff.

Wedi ei ariannu gan / Funded by The Ashley Family Foundation & Viridor ‘Prosiect Gwyrdd’.

Instagram: @blan_cot 

www.teilwrbach.com