BLANCOT

£250 + £15 postage 
  

Cot Hen Garthen Cymraeg

Un Maint: Steil or-fawr ar gyfer maint S Steil ffit agos ar gyfer maint M/L 

Yn cau gyda botymau wedi’u hadfer a thyllau botwm rhwym.

Mae’r ‘dan goler’ wedi ei wneud o doriadau gwastraff ffelt bwrdd snwcer ac mae’r leinin a phocedi o ddefnydd Diwedd-Rhôl.

Prosiect Teilwriaeth Cynaliadwy

Mewn Cydweithrediad â Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yn Oasis Caerdydd.

Cyfle i gyfranogwyr gwella eu cyflogadwyedd a sgiliau iaith ag ennill ymdeimlad o les a chyflawniad.

     

Vintage Welsh Blanket Coat    

One Size: Oversized style for size S Fitted style for size M/L

Fastened with re-claimed buttons and bound buttonholes. The undercollar is made from snooker table felt off-cuts and End-of-Roll fabric is used for the lining and pockets.

A Sustainable Tailoring

In Collaboration with Refugees and Asylum Seekers at Oasis Cardiff.

An opportunity for participants to improve their employability and language skills and gain a sense of well being and achievement.

Wedi ei ariannu gan / Funded by The Ashley Family Foundation & Viridor ‘Prosiect Gwyrdd’.

Instagram: @blan_cot 

www.teilwrbach.com