Thanks to the support of our many donors, partners, and Cardiff Made; this year we are throwing our biggest Refugee Week event yet!

Every year from 19th-25th of June we make every effort to make Refugee Week as special as possible, as we are always looking for an opportunity to celebrate our vibrant community. This year all of our activities will allude to the theme for Refugee Week, "Healing," and you can find our full timetable of events HERE

Global Grooves will be our last event of Refugee Week 2022, so join us to celebrate under the shining summer sun.

Throughout the day we will enjoy live music from Barracwda, Asha JaneOud Resists, The Gentle Good and the Oasis One World Choir. Come and enjoy street food from our very own "Global Eats" trailer and sample some deliciously delicate Iranian cakes and biscuits. If you're feeling creative, there will also be an opportunity to check out local makers' stalls, henna tattoos and face paint. 

  

In celebration of different communities, we are encouraging anyone interested to 
wear clothing that represents their cultural identity. 

Food from our trailer will be offered on a 'pay what you can' basis and there will be a suggested £5 entry via our website (tickets below) or on arrival (cash or card) for the general public, and all refugees and asylum seekers may enter for free. 

   


All ages are welcome.
Please note that we do not allow alcohol on the premises. 

We look forward to seeing you and celebrating together!

WYTHNOS FFOADURIAID: BYD O G N


Diolch i gefnogaeth ein cyfranwyr ariannol, ein partneriaid a Cardiff Made, rydym eleni yn cynnal ein digwyddiad mwyaf erioed fel rhan o Wythnos Ffoaduriaid!

Bob blwyddyn rhwng 19eg – 25ain o Fehefin rydym yn ymdrechu i wneud Wythnos Ffoaduriaid mor ddeniadol a chofiadwy â phosib, er mwyn manteisio ar y cyfle i ddathlu ein cymuned fywiog ac amrywiol. Eleni bydd ein gweithgareddau i gyd yn dilyn prif thema Wythnos Ffoaduriaid, sef Iachâd. Mae’r amserlen o weithgareddau i’w gweld YMA.


Byd o Gân fydd digwyddiad diwetha Wythnos Ffoaduriaid 2022, felly ymunwch yn y dathlu ar brynhawn a noswaith o haf.

Drwy gydol y dydd cewch fwynhau cerddoriaeth fyw gan Barracwda, Asha Jane, Oud Resists, The Gentle Good ac Oasis One World Choir. Dewch i flasu bwyd y stryd o bedwar ban byd o’n stondin ‘Global Eats’ a phrofi bisgedi a chacenni bendigedig o Iran. Os yw’r awen yn taro ac arnoch awydd creu, mae croeso i chi roi cynnig arni yn stondinau ein cymuned greadigol, yn cynnwys tatŵs henna a paentio wynebau.

Er mwyn dathlu amrywiaeth ein cymunedau, mae croeso i chi wisgo dillad sy’n rhoi blas o’ch diwylliant a’ch treftadaeth eich hun.

Bydd bwyd ar gael o’n stondin – talwch faint bynnag fedrwch chi fforddio. Mynediad yn £5 i’r cyhoedd – ar gael o flaen llaw o’n gwefan (tocynnau isod) neu yn y fan a’r lle drwy arian parod neu gerdyn. Mynediad am ddim i ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Croeso i bobl o bob oedran.
Wnawn ni ddim caniatau alcohol ar y safle.
Edrychwn ymlaen i’ch croesawu ac i ddathlu gyda’n gilydd!

Booking for this event has now closed.